Bijeenkomsten

Introductie

We starten 30 januari 2019.
In de introductie maak je kennis met meditatie. We onderzoeken hoe je het best rechtop kunt zitten tijdens de meditatie. Er wordt iets verteld over achtergronden. Hierna kun je instromen in de meditatiebijeenkomsten.

Als je meditatie ervaring hebt kun je rechtstreeks in de groep instromen. Samen steunen we elkaar in het opbouwen en verdiepen van onze meditatiepraktijk.

Indeling van de avond

In het begin van de avond doen we wat rustige lichaamsoefeningen.
Dan reciteren we een korte tekst, om zo de overgang naar de meditatie te maken en de aandacht alvast te oefenen.
Hierna gaan we zittend mediteren met daarna een loopmeditatie.
Dan leest de meditatieleider een korte tekst voor en volgt een tweede zitmeditatie.
Vervolgens drinken we thee en sluiten we af met een korte recitatie.
Soms is er dan gelegenheid voor uitwisseling.

Zenochtend

Deze ochtend is er als extra oefening en in aanvulling op de zen avond.
De volgorde is het zelfde alleen is er een extra zitronde.

Groepsgrootte

Er is beperkt plaats: 6 deelnemers